Groep Groen

De juffen van groep Groen: Mila Nijhuis en Ineke Aarts. Mila is met zwangerschapsverlof. Tot de zomervakantie neemt Carola van Meteren deze groep van Mila over.

ineke-mila

Juni 2017:
Op 20 juni ging groep groen naar de Wereld expres. De Wereld Express is een mobiele doe-tentoonstelling in een 12-meter lange trailer. De Wereld Express gaat over thema’s zoals anders-zijn, herdenken en vooroordelen, tegen de achtergrond van de Indische geschiedenis. In de Wereld Express worden jongeren uitgedaagd om te ontdekken, te doen, na te denken, te discussiëren en te reflecteren over:

– Verhalen over de oorlog… Hoe is het om in een oorlog terecht te komen? Bezoekers onderzoeken echte verhalen van ooggetuigen. Wat zou jij in je koffer meenemen als je uit je eigen land moest vluchten?
– Vooroordelen… Wat is het verschil tussen een feit en een vooroordeel? Een vooroordeel is een oordeel over iemand, voordat je die persoon hebt ontmoet. Vooroordelen heb je aangeleerd. En het plezierige is dat je ze ook weer kunt afleren.
– Anders zijn is heel gewoon… Wie eet er nu rijst met een vork? Vijf keer per dag bidden? Kinderen ontdekken dat wat zij gewoon vinden, heel vreemd kan zijn in de ogen van de ander. O ja, wist je dat tientallen Nederlandse woorden uit Nederlands-Indië komen?

Door middel van een mini werkboekje konden de kinderen allerlei vragen beantwoorden. Ze waren er allemaal behoorlijk serieus mee bezig zoals je wel op de foto’s kunt zien (achter de inlog).

Achter de inlog staan bij groep groen de foto’s van deze geweldige ochtend!

Maart 2017: bezoek Slot Zuylen
Op dinsdag 28 maart gingen wij met groep groen naar Slot Zuylen. In de groep hebben we o.a. een filmpje gekeken over Belle en gesprekken gevoerd over de tijd van toen en nu. Ook hebben wij de brieven gelezen die Belle naar haar geheime liefde stuurde. Belle hield ervan om te schrijven.
Wat was Belle voor een meisje? Hoe leefde zij in het kasteel?

De rondleiding door het kasteel vonden de kinderen geweldig. Ze hebben met nieuwsgierigheid geluisterd naar de verhalen die zij nog meer hoorden over Belle en haar familie. Aan het eind van de rondleiding mochten de kinderen zelfs even in de kerker. Zoals op de foto’s te zien is was het daar ontzettend koud!

Belle werd geboren op 20 oktober 1740 onder de naam Agnete Elisabeth van Tuyll. Zij woonde tot haar 31ste jaar in Slot Zuylen, behalve tijdens de winterperiode. Die bracht de familie door in het grachtenpand aan de Utrechtse Kromme Nieuwegracht.

Vergeleken met andere adelijke meisjes had Belle een brede belangstelling. Zij woonde colleges natuurkunde bij aan de Utrechtse Universiteit. Echt studeren mochten vrouwen in die tijd niet. Ook volgde zij privélessen wiskunde. Naast schrijven, studeren en filosoferen hield Belle zich bezig met tekenen, componeren en tuinieren.

Belles verlichte ideeën botsten vaak met de traditionele opvattingen van haar familie en stand. Ze ondervond dat al toen ze in 1762 haar eerste boek publiceerde. Toen bekend werd dat zijn dochter de auteur was van de anoniem gepubliceerde novelle, liet Belles vader de resterende exemplaren vernietigen om verdere schande te voorkomen.

Foto’s van dit avontuur staan op de foto-pagina achter de inlog.